Asy Syeikh Mahfudz AtTermasi

Asy Syeikh Mahfudz AtTermasi

Karyanya Menjadi Literatur Beberapa Perguruan Tinggi di Belahan Dunia

Irwan Sani S.E., M.Pd.I.

(Santri Ma’had Pengembangan dan Dakwah

Nurul Haromain Pujon Malang)

Asy-Syeikh Mahfudz At-Termasi

 

Syeikh Mahfudz at-Termasi adalah ulama ahli hadits terbesar abad ke-19 dan pengajar Masjidil Haram. Menguasai tujuh cara bacaan al-Qur’an (qira’ah sab’ah). Sangat berjasa dalam memperluas cakupan ilmu-ilmu keislaman di dunia pesantren di Nusantara. Tidak berlebihan kiranya jika Syeikh Yasin Al-Fadani, ulama Makkah asal Padang, Sumatra Barat, menjuluki Syeikh Mahfudz At-Termasi: al-allamah (sangat alim), al-muhaddits (ahli Hadits), al-musnid (mata rantai sanad hadits), al-faqih (ahli fiqih), al-ushuli (ahli ushul fiqih), dan al-muqri (ahli qira’at).

Kelahiran dan Pendidikan

                Syeikh Mahfudz lahir di Termas, Pacitan, Jawa Timur pada 12 Jumadil Ula 1285/31 Agustus 1868 M, dengan nama Muhammad Mahfudz. Ayahnya, Syeikh Abdullah, adalah putra pendiri Pesantren Termas (1830 M), Syeikh Abdul Mannan Dipomenggolo.

Pendidikan dasarnya diperoleh dari ayahnya sendiri. Dari sang ayah, Syeikh Mahfudz mempelajari al-Manhaj al-Qawim, Fath al-Mu’in, Fath al-Wahhab, sebagian Tafsir al-Jalalain hingga surah Yunus, dan kitab-kitab lainnya.

Setelah itu Syeikh Mahfudz melanjutkan pendidikannya ke Semarang untuk belajar di bawah bimbingan Kiai Muhammad Saleh Darat. Setelah dari Semarang, Syeikh Mahfudz meneruskan pengembaraan ilmunya ke Makkah. Di sana beliau belajar Qira’ah Ashim, tajwid, dan Syarah Ibn al-Qashih ala as-Syathibiyah kepada Syeikh Ahmad al-Minsyawi. Beliau juga belajar Syarah Syuzur ad-Dzahab li Ibni Hisyam kepada Syeikh Umar bin Barakat as-Syami, serta belajar Syarah Jam’il Jawami’ lil Mahalli dan Mughni al-Labib kepada Syeikh Musthofa al-A’fifi.

Lalu kitab Dalail al-Khairat, al-Ahzab, al-Burdah, al-Awwaliyat, al-‘Ajluni, dan Muwaththa’ Imam Malik dipelajari dari Sayyid Muhammad Amin bin Ahmad Ridhwan al-Madani serta ulama-ulama terkemuka lainnya, seperti Syeikh Ahmad al-Fathani, Syeikh Nawawi al-Bantani, Syeikh al-Ghani Bima, dan Syeikh Muhammad Zainuddin al-Sumbawi.

Setelah dirasa cukup, Syeikh Mahfudz lalu mempelajari kitab-kitab hadits. Beliau belajar Sahih al-Bukhari kepada Sayyid Husein bin Sayyid Muhammad al-Habsyi dan mendalami Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, serta Sunan an-Nasai kepada Syeikh Muhammad Sa’id Ba Bashail. Guru utama Syeikh Mahfudz yang mengajarinya berbagai macam disiplin ilmu ialah Sayyid Abu Bakar bin Sayyid Muhammad as-Syatha’, pengarang kitab I’anatuth Thalibin syarah Fath al-Mu’in.

Guru Para Ulama Pesantren

                Selama mengajar di Makkah, Syeikh Mahfudz memiliki banyak murid yang kelak menjadi tokoh-tokoh besar di Nusantara. Di antara murid-murid beliau ialah Hadratus Syeikh K.H. Hasyim Asy’ari (Tebuireng), K.H. Bisri Syansuri (Denanyar), dan K.H. Wahhab Hasbullah (Tambak Beras). Ketiganya pengasuh pondok Pesantren di Jombang dan motor penggerak pendiri Nahdhatul Ulama tahun 1926. Murid-murid Syeikh Mahfudz lainnya adalah K.H. Ali al-Banjari, K.H. Muhammad Baqir al-Jugjawi, K.H. Muhammad Ma’shum al-Lasami (Pendiri Pesantren Lasem Jawa Tengah), K.H. Abdul Muhith (Pesantren Panji Sidoarjo).

Perjuangan dalam Menuntut Ilmu

Dalam menuntut ilmu, beliau benar-benar bermujahadah dengan terjaga di malam hari, hingga terlihat kelebihan beliau dalam hadits dan ilmu-ilmunya, juga menguasai fiqih dan ushulnya, serta ilmu qira’at, sehingga para guru beliau memberikan izin untuk mengajar. Syeikh Mahfudz mengajar di Bab As-Shafa Masjid Al Haram dan di rumah tempat beliau tinggal.

Kelebihan beliau dikenal di berbagai kalangan, dari ketawadhuan hingga kebaikan akhlak. Beliau juga tidak terlibat hal-hal yang tidak berguna. Datang dari Jawa ke Tanah Suci dengan perbekalan seadanya. Beliau juga dikenal sebagai alim yang wara’ (menjauhi yang haram dan syubhat). Rumah beliau banyak didatangi para pencari ilmu, baik untuk sekedar mengucap salam maupun untuk mencari ilmu.

Karya-karya Beliau

Syeikh Mahfudz at-Termasi merupakan salah satu penulis paling produktif abad ke-19. Beliau menulis kitab dalam berbagai disiplin ilmu, seluruhnya berbahasa arab. Konon, Syeikh Mahfudz banyak menulis di Gua Hira’, gua tempat Rasulullah Sholallohu ‘alaihi wasallam menerima wahyu. Kecepatannya menulis kitab terbilang istimewa. Kitab Manhaj Dzawi a-Nazhar, misalnya, diselesaikan dalam 4 bulan 14 hari. Kitab ini ditulis ketika beliau berada di Mina dan Arafah.

Kitab-kitab karangan Syeikh Mahfudz tidak hanya di ajarkan di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Bahkan sebagian di antaranya menjadi literatur wajib pada beberapa perguruan tinggi di Timur Tengah, seperti di Arab Saudi, Irak, Maroko, dan lain-lain. Bahkan sampai sekarang di antara kitab-kitabnya masih ada yang dipakai dalam pengajian di Masjidil Haram.

Di antara karya-karya beliau:

  1. Nail al-Ma’mul.
  2. As-Siqayah al-Mardhiyah fi Asam al-Kutub al-Fiqhiyah li Ashabina as-Syafi’iyah.
  3. Is’af al-Mathali’ Syarah al-Badr al-Lami’. Syarah kitab Ushul Fiqh Jam’u al-Jawami’ karya Tajuddin as-Subkhi.
  4. Muhibah Dzi al-Fadhl ‘ala Syarah al-‘Allamah Ibnu Hajar Muqaddimah Ba Fadhal.
  5. Kifayatul Mustafid lima ‘ala min al-Asanid. Berisi sanad-sanad (jalur transmisi) keilmuan Syeikh Mahfudz dari setiap ilmu/kitab yang dipelajarinya.
  6. Al-Khal’at al-Fikriyah fi Syarah al-Minhat al-Khairiyah. Syarah dari hadits ‘Arbain an-Nawawi.
  7. Al-Badr al-Munir fi Qira’at Ibn Katsir. Berisi kajian terhadap riwayat qira’ah Ibnu Katsir.

                 Dari beberapa karyanya tersebut kiranya cukup memberikan bukti bahwa Syeikh Mahfudz merupakan ulama besar di tanah suci Makkah. Syeikh Mahfudz memiliki reputasi internasional di dunia Islam. Mursyid Thariqat Syadizliyah, sebagai Imam dan Guru di Masjidil Haram Makkah hingga akhir hayatnya, juga Muallif (pengarang kitab), kitab yang berkualitas untuk disiplin ilmu keIslamaan dan beberapa kedudukannya tergolong monumental dan bermutu tinggi.

Kewafatan Sang Muallif

Syeikh Mahfudz tidak pernah kembali lagi ke Nusantara. Beliau memilih tinggal di Makkah dan mengajar di sana sampai wafatnya pada hari Rabu bulan Rajab tahun 1338 H, bertepatan pada tahun 1920 M. Jenazahnya dikebumikan di tengah-tengah kuburan keluarga Sayyid Abu Bakar as-Syatha’, muallif kitab I’anatuth Thalibin.

Demikian biografi sang Muallif sejati, yang karya-karya beliau senantiasa abadi di dalam bilik sanubari umat Islam hingga bertahun-tahun lamanya. Berkat karya beliau umat Islam dapat mengenal Allah Subhanahu wata’ala, mengenal Rasulullah Sholallohu ‘alaihi wasallam, dan mengenal Islam dengan segala dimensi ajarannya. Tak salah jika dikatakan: “Tinta Para Ulama itu Sebanding dengan Darah Para Syuhada.”

Wallahu a’lamu bi as-Shawab.