Habib Abdullah bin Ali al-Haddad (Bangil-Pasuruan)

 

Oleh:  M. Muhim Kamaluddin

Beliauadalah Habib Abdullah bin Ali bin Hasan bin Husain bin Ahmad bin Hasan bin ShohiburRatib Habib Abdullah al-Haddad.

Dilahirkan pada tanggal 2 Shafar 1261H di Kota Hawi, Tarim, Hadhramaut, Habib Abdullah bin Ali al-Haddad atau lebih dikenal dengan sebutan Habib Abdullah Sangeng lahir dalam keluarga yang kuat berpegang dengan agama. Sejak kecil lagi beliau dididik dan diasuh sendiri oleh ayah handa beliau sehingga dalam usia kecil tersebut beliau telah hafal al-Qur’an.

Kemudian beliau berguru pula dengan kepada para ulama besar di Hadhramaut, antara lain guru beliau adalah:Habib Abdurrahman al-Masyhur (mufti Hadhramaut, pengarang kitab “Bughyatul Mustarsyidin“), Habib Umar bin Hasan al-Haddad, Habib Idrus bin Umar al-Habsyi (pengarang “Iqdul Yawaaqit“), Habib Muhsin bin Alwi Assegaf, Habib Muhammad bin Ibrahim Bilfaqih, Habib Thahir bin Umar al-Haddad, Syaikh Muhammad bin Abdullah Ba-Saudan, dan Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdhar.

Padatahun 1295 H, beliau berangkat ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Di kota Makkah, beliautinggal di kediaman Al-Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi, ayah dari Shahibul Mawlid Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Di sana keduanya saling mengisi dengan membaca bersama-samakitab-kitab agama.

Padasaat di kota Madinah, beliau bertemu dengan Asy-Syaikh Muhammad Abdul Mu’thi bin Muhammad Al-‘Azab, seorang faqih dan pakar bahasa dan kesusasteraan Arab, serta pengarang kitab Mawlid al-‘Azab. Di sana juga keduanya saling mengisi dengan saling memberikan ijazah. Di Kota Madinah juga, kemuliaan dan ketinggian maqam beliau tersingkap. Mufti Haramain, Sayyid Umar Syatha mengunjungi beliau dan sangat memuliakan beliau. Diceritakan bahwa sebelumnya, Sayyid Umar telah bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan beliau untuk menziarahi Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Nabi shallallahu alaihi wasallam berpesan bahwa Habib Abdullah al-Haddad ini adalah cucu Rasulullah yang sebenarnya. Diceritakan bahkan Sayyid Umar Syatha merangkul dan mencium lutut Habib Abdullah bin Ali.

Padatahun 1297 H, beliau melakukan hijrah dalam rangka berdakwah kenegeri Melayu. Tempat awal yang beliau tujua dalah Singapura, kemudian menujuke Johor. Di Johor beliautinggal selama 4 tahun. Setelah itu beliau meneruskan perjalanan dakwahnya ke pulau Jawa. Sampailah beliau di daerah Betawi. Beliau lalu meneruskan perjalanan kekota Bogor, Solo, dan Surabaya. Beliau terus berpindah-pindah sampai akhirnya padatahun 1301 H, tepatnya akhir Syawal, beliau tiba di kota Bangil. Disanalah beliau menemukan tempat yang cocok untuk menetap dan berdakwah.

Mulailah beliau membuka majlis taklim dan rauhah di kediaman beliau di kota Bangil. Beliau juga mengembangkan dakwah Islamiyyah di desa-desa lain di sekitar kota Bangil. Di sana juga beliau mengamalkan ilmunya dengan mengajar kepada murid-murid beliau. Keberadaan beliau di kota Bangil banyak membawa kemanfaatan bagi masyarakat di kota tersebut. Tidak jarang pula, masyarakat dari luar kota datang kekota itu dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari  beliau.

Di antara murid-murid beliau yang menjadi ulama dan kyai besar adalah: Kyai Kholil Bangkalan, Kyai Zayadi, Kyai Husein, Kyai Mustafa, Kyai Muhammad Thahir, Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdhar, Habin ‘alwi bin Muhammad al-Haddad, Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi (Habib Ali Kwitang), Habib Ahmad bin Muhsin al-Haddar. Beliau juga mengarang beberapa karyatulis, di antaranya: HujjatulMukminin fit Tawassul bi Sayyidil Mursalin, Maulidil Haddad, Nadham Maulid Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam.

***

Diceritakan bahwa Habib ‘Abdullah bin Ali al-Haddad adalah seorang yang sangat pemurah dan sangat memperhatikan para fakir miskin. Di Kota Bangil, beliau bukan saja menanggung keluarga dan murid-muridnya, bahkan tidak kurang dari 70 keluarga miskin yang berada di sekitarnya dicukupi kebutuhan mereka pada setiap bulan. Dan sering pada waktu malam, pada saat banyak orang sudah tidur, beliau meronda sekitar Kota Bangil untuk mencari orang yang memerlukan bantuan. Pada suatu malam ketika mengelilingi kota Bangil, ia bertemu dengan seorang Hansip, “Kenapa malam-malam begini Habib berkeliling di jalanan?” tanya si Hansip keheranan. “Mengapakamu juga berada di Pospenjagaan ini?” Habib Abdullah balik bertanya. “Kami ditugasi oleh pak Camat menjaga daerah sekitars ini,” jawab si Hansip. Maka Habib Abdullah pun menjawab, “Saya juga mendapat tugas dari penguasa alam semesta.”

Suatu hari seorang bangsawan Bugis dari Makasar berkunjung ke Bangil dan menghadiahkan sebuah peti dari emas berisi kayu Gaharu dan sejumlah besar uang untuk Habib Abdullah. Sebelum menerima hadiah, beliau bertanya, ”Apakah di negaramu ada orang yang berhak menerima sedekah?” Bangsawan itu menjawab, “Ya, ada.” Maka Habib Abdullah minta agar hadiah itu dibagi-bagikan kepada fakir miskin di Makasar. “Alhamdulillah, kami dalam keadaan mampu,” ujar Habib Abdullah seraya menunjukkan sebuah kantung penuh berisi uang emas. Maka sang bangsawan Bugis itu segera mohon maaf dan berjanji akan melaksanakan amanatnya.

***

Keseharian beliau diisi dengan ibadah.Sejak Maghrib hingga Isya, ia selalu membaca Al-Qur’an dengan hafalan.Selepas shalat Isya berjama’ah, beliau beristirahat selama dua jam. Setelah itu membaca Ratib bersama anak dan para sahabatnya. Kemudian beliau belajar sampai jam 24.00.

Dua jam kemudian, ia beristirahat, lalu shalat Sunnah. Setelah itu berkeliling Kota Bangil. Pukul 03 dini hari pulang, lalu shalat Tahajud hingga menjelang fajar. Setelah shalat Shubuh berjama’ah bersama keluarga, beliau membaca wirid sampai menjelang Dhuha, lalu shalat Dhuha delapanraka’at. Begitulah amalan ulama besar ini setiap hari.

Habib ‘Abdullah adalah seorang yang tidak suka dengan kemasyhuran. Beliau adalah orang yang tawadhu’. Beliau selalu menekankan kepada para muridnya untuk tidak takabur, sombong, danriya. Dakwah yang beliau jalankan adalah semata-mata hanya  mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wata’ala. Dan ini lah bendera dakwah beliau yang tidak lain itu semua mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh para pendahulunya.

Pada hari Jum’at, 15 Shafar 1331 H, sesudah melaksanakan shalat Ashar, berpulanglah Habib Abdullah bin Ali al-Haddad kepadaTuhan Rabbul Alamin dengan amal baik beliau yang beliau tanam semasahi dupnya. Beliau dimakamkan di kelurahan Sangeng, Bangil. Semoga Allah meridhai dan merahmatinya sentiasa dan menghubungkan keberkatan beliau kepada kita sekalian, amiin.

[]